Kredittvurdering

Når du sender inn en søknad om kredittkort eller forbrukslån vil det bli tatt en kredittvurdering av deg. Det er et eksternt selskap som tar deler av denne kredittvurderingen, men låneselskapet står for den endelige avgjørelsen. Det er en del ting som spiller inn på kredittvurderingen og hvilken score du får gir en pekepinn på hvor god betaler du vil bli. Det er nemlig slik at et kredittselskap, som tilbyr forbrukslån eller kredittkort, ikke vil ha noen sikkerhet for å låne deg penger. Det eneste de har å vise til er lånekontrakten du har signert med det aktuelle selskapet og du skal ikke ha noen fysisk eiendel i sikkerhet for pengene du låner.
Det betyr ikke at du er fritatt fra å betale tilbake igjen de lånte pengene, men heller at det er et tillitsforhold mellom deg og kredittselskapet.

Etter kredittvurderingen

Etter at du har blitt kredittvurdert vil låneselskapet ta med disse opplysningene i vurderingsgrunnlaget før de godkjenner lånet ditt. Kredittvurderingen er bare en liten del av den helhetsvurderingen som blir tatt av deg og din økonomi, og det er ikke sikkert noen av opplysningene er relevante lengre. Derfor, er det viktig at du informerer om en eventuell økning i inntekten eller lignende når du sender inn en søknad om forbrukslån.