Hva innebærer en kredittvurdering?

En kredittvurdering utføres i første omgang av et tredjepartsselskap. Dine økonomiske opplysninger, som skatteetaten og andre instanser kjenner til, er nemlig unntatt offentligheten. Dette betyr, at det kun er godkjente selskaper som kan foreta en kredittvurdering av deg basert på opplysninger som det offentlige sitter inne med. Disse opplysningene er:

  • Din inntekt
  • Din gjeld
  • Gjeldsgrad
  • Om det er registrert betalingsanmerkning på deg.

Når du legger inn en søknad om forbrukslån eller kredittkort vil det automatisk bli tatt en slik kredittvurdering av deg. Alle kan ta en kredittvurdering av hvem som helst, og hvilket som helst selskap, så lenge det er registrert i Norge, og så lenge det går gjennom et godkjent kredittvurderingsbyrå.
Du vil alltid få et gjenpartsbrev i posten hvis det er tatt en kredittvurdering av deg. Her står det hvilke opplysninger som er videre formidlet og til hvem opplysningene er sendt til.
Hvem tar en kredittvurdering av deg?
Noen eksempler på slike kredittvurderingsbyrå er Experian og AAA Soliditet. De har fått tillatelse av staten til å foreta kredittvurderinger av selskaper og enkeltpersoner. Et låneselskap, som låner deg penger, vil ha en avtale med et slikt byrå og får opplysningene om deg fra et slikt byrå.